TEAM ALPE DU FENDERT EN
VISIE VAN ALPE D’HUZES

  1. Home
  2.  » Alpe d’Huzes

Donaties aan een teamlid van Alpe du Fendert, of aan het gehele team, maakt u direct over aan Stichting Alpe d’Huzes. Deze erkende organisatie garandeert dat iedere euro die wordt ontvangen voor 100% besteed wordt aan kankeronderzoek. Er blijft dus NIETS van uw donatie of sponsoring aan de strijkstok hangen. Dat vinden wij belangrijk. Voor alle volledigheid vindt u hieronder de belangrijkste uitgangspunten van Stichting Alpe d’Huzes. 

ALPE D’HUZES ALS ORGANISATIE 

In de strijd tegen kanker ervaren zowel patiënten als hun dierbaren een groot gevoel van onmacht. Kanker is alom tegenwoordig. Ertegen vechten lijkt zinloos. Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker. Iedereen maakt van dichtbij mee hoe levens drastisch beïnvloed en verwoest worden.

Alpe d’HuZes is opgericht met als doel de onmacht die door kanker ontstaat, om te zetten in kracht. Dit doen we door met zoveel mogelijk mensen steeds weer de grenzen van het mogelijke te verleggen. Alpe d’HuZes is gegrondvest op de absolute overtuiging dat je de grootst mogelijke voldoening bereikt als je je met hart en ziel inzet voor een ander.

Ter nagedachtenis aan de mensen die te vroeg aan kanker zijn overleden, ter inspiratie van de mensen die aan het strijden zijn. Onder het motto “Opgeven is geen optie” accepteren we geen beperkingen in wat we kunnen en zullen bereiken.

WAT GAAN WE BEREIKEN?
Alpe d’HuZes zal telkens een beroep doen op al die mensen die zich bij ons betrokken voelen. Om hun grenzen te verleggen. Te gaan waar nog niemand eerder is geweest: bij het werven van sponsoren, het 6 keer beklimmen van de Alpe d’Huez, het organiseren van een enorm evenement zonder dat het een cent kost, of het opzetten van een medisch programma dat de gezondheidszorg revolutionair gaat veranderen. Elk resultaat dat we behalen (hoe onrealistisch het van tevoren misschien ook leek) motiveert ons de grenzen weer op te zoeken, de lat weer hoger te leggen. We doen dat niet voor onszelf maar voor anderen, die het zo verschrikkelijk hard nodig hebben.

Alleen een dwaas blaast tegen de wind in, maar met zijn allen veranderen we zijn richting.
Onze droom is dat kanker van een dodelijke naar een chronische ziekte evolueert. We willen kankerpatiënten optimaal ondersteunen om hun de mogelijkheid te geven goed, gelukkig en gezond te leven met kanker.

Daarnaast kan iedereen het ultieme geluk ervaren, dat ontstaat door het beste van jezelf te geven voor anderen. Iedereen die betrokken is geweest bij Alpe d’HuZes-evenementen heeft dit geluk aan den lijve ondervonden. De kracht die daar vrijkomt is de brandstof voor het verwezenlijken van alle dromen die we koesteren.

ALPE D’HUZES HEEFT EEN MISSIE
Anderen faciliteren en inspireren om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker.

100% ANTI STRIJKSTOKBELEID

Alpe d’HuZes heeft vanaf het prille begin nagedacht over een aantal kritische succesfactoren voor het welslagen van het idee dat we hadden. Belangrijk uitgangspunt is dat we absoluut zuiver en integer willen handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze sponsoren en de kankerpatiënten.

De meeste kritiek op acties voor goede doelen is dat er geld aan de strijkstok blijft hangen. Terecht of niet, maar deze kritiek ís er en dat maakt dat sponsoren huiverig zijn om geld te geven. Sponsoren willen dat het geld ook daadwerkelijk ten goede komt aan de mensen waar het voor bedoeld is. Deze twee bij elkaar hebben geleid tot het strikte antistrijkstokbeleid van de Stichting Alpe d’HuZes.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DIT BELEID
• De organisatie maakt alleen kosten als deze strikt noodzakelijk zijn Deze worden dan alleen vanuit de inschrijfkosten betaald;
• Als er kosten gemaakt moeten worden, wordt dit of in natura ter beschikking gesteld of door derden bekostigd (Betalen is geen optie!) In geen geval wordt daar sponsorgeld voor gebruikt (vaak betalen we het nog uit eigen zak);
• Geld dat door sponsoren gegeven wordt gaat één op één naar KWF Kankerbestrijding, 100% dus;
• Als er sponsoring in natura plaatsvindt, worden deze artikelen of diensten zoveel mogelijk gekapitaliseerd zodat ook deze vorm van sponsoring ten goede komt aan het Alpe d’HuZesfonds op naam bij KWF Kankerbestrijding. Uitzonderingen zijn diensten die het evenement in de breedte ten goede komen zoals gratis ruimte voor bijeenkomsten, vrachtvervoer richting Frankrijk of bijvoorbeeld het gratis opmaken van onze jaarrekening. Deze diensten helpen ons het mogelijk te maken elke euro van onze sponsoren aan KWF Kankerbestrijding over te kunnen maken.
• Sponsoren hebben door deze aanpak altijd 100% garantie dat hun geld ook daadwerkelijk terecht komt in het Alpe d’HuZes/KWF fonds. Dit is voor een evenement van deze omvang absoluut uniek. Vanuit het Alpe d’HuZes/KWF fonds wordt door ons uitgekozen onderzoek gefinancierd. Daarmee kunnen we ook garanderen dat van ons geld niets voor de KWF organisatie wordt gebruikt. Elke gesponsorde euro komt dus ten goede aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van kankerpatiënten.

ZIJN ER OOK OOK NADELEN?
Nadelen van deze keuzes zijn er wellicht ook te bedenken, maar dan alleen voor deelnemers! Er zijn namelijk geen materiële voordelen voor de deelnemers (naast overigens een uitstekend georganiseerd evenement voor een laag startgeld). Als we spullen voordelig of gratis aangeboden krijgen dan wordt dat voordeel niet één op één doorgegeven aan de deelnemers.

Dit kan wellicht overkomen als commercieel of ‘Roomser dan de Paus’ (kreten die ons wel eens ter ore komen) dat klinkt negatief, maar is de enige manier om op de juiste manier met het antistrijkstokbeleid om te gaan. Wat we willen is volledig zuiver blijven in onze filosofie, omdat hiermee het succes op lange termijn gewaarborgd wordt. Zeker nu we vele miljoenen binnenhalen, wordt er steeds nadrukkelijker gekeken naar de hardheid van onze uitgangspunten. Onze boeken worden ieder jaar ook door een aantal grotere sponsoren ingezien om onze woorden te toetsen waarna ook onze accountant de boeken formeel goedkeurt. Ook in natura gesponsord, natuurlijk!

GEEN CONCESSIES!
Wij doen dus op geen enkele wijze concessies aan dit zuivere uitgangspunt. We geloven er volledig in en zijn van plan een voorbeeld te stellen van hoe je zonder geld uit te geven toch uitzonderlijke prestaties kunt neerzetten.
Naar de deelnemers willen we ook fair handelen. We willen niemand op kosten jagen. Daarom zijn er zeer weinig zaken verplicht bij Alpe d’HuZes. Alleen het inschrijfgeld en een shirt en koersbroek voor 125 euro. Verder natuurlijk een enorme inspanning om sponsoren te vinden en de berg te bedwingen. Daar wordt echter niemand minder van…
De overige zaken die aangeboden worden zijn facultatief.

VERBAZING ALOM!
Onze aanpak heeft tot op heden voor heel veel respect en positieve verbazing gezorgd. Weinigen in de goede-doelen-wereld kunnen geloven dat dit allemaal mogelijk is zonder kosten te maken. Hoe groter we worden hoe ongelooflijker het is. Daarin schuilt de verborgen kracht van Alpe d’HuZes. Een kracht die steeds sterker wordt door de ongekende bijdragen van sponsoren, deelnemers en vrijwilligers.

Opgeven is geen optie!

 

WAAROM ALPE D’HUZES GEEN CBF-KEURMERK HEEFT

Regelmatig krijgen we de vraag waarom Alpe d’HuZes geen CBF–keurmerk heeft.
Hoewel we de oorspronkelijke taken van het Centraal Bureau Fondsenwerving onderschrijven, heeft het Alpe d’HuZes bestuur er bewust voor gekozen geen keurmerk aan te vragen. De redenen daarvoor zijn:

• Het CBF controleert niet of het geld dat een donateur geeft aan een goed doel, ook daadwerkelijk wordt besteed op de manier zoals het goede doel dat belooft.
• Het CBF-keurmerk is geen overheidskeurmerk, maar van een particuliere stichting.
• Om een CBF-keurmerk te krijgen is een financiële bijdrage vereist. Voor Alpe d’HuZes zou dat neerkomen op een bedrag van 2.975 euro.
• Alpe d’HuZes zou daarnaast nog eens jaarlijks een bedrag van 8.980 euro moeten overmaken om het keurmerk te behouden.
• Het CBF een begroting heeft van 1.900.000 euro aan kosten. Daarvan is minimaal 1.200.000 euro geld dat door donateurs gegeven is aan goede doelen, maar aan deze stichting wordt betaald en dus niet antistrijkstok naar het doel gaat waar het voor bedoeld is.

Kortom, het CBF-keurmerk kost geld. Geld dat dan dus niet besteed wordt waarvoor het volgens de doelstellingen van de goede doelen voor bedoeld is. Gezien ons antistrijkstokbeleid zullen wij nooit betalen voor een keurmerk. Daarmee zouden we direct kosten maken die op geen enkele wijze het leven van kankerpatiënten ten goede komt. Wij besteden ons geld aan het ten uitvoer brengen van onze missie en aan niets anders.

GELDBESTEDING

Alpe d’HuZes heeft sinds de eerste editie in 2006 ruim 174 miljoen euro opgehaald. De gelden gaan uitsluitend naar kwalitatief hoogwaardig en relevant wetenschappelijk kankeronderzoek. Hierbij staat voor ons altijd het belang van de patiënt centraal. Wij zijn een onafhankelijke fondsenwerver en strategisch partner van KWF.

De KWF Adviesraad bepaalt waaraan het geld van het Alpe d’HuZes/KWF Fonds besteed wordt. De KWF Adviesraad bestaat uit nationale toponderzoekers en (ex-)patiënten en toetst de onderzoeksvoorstellen kritisch op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie. Deze Adviesraad wordt bijgestaan door buitenlandse experts. Alle beoordelaars doen hun werk voor Alpe d’HuZes/KWF onbetaald en zij beoordelen nooit onderzoeksaanvragen waarbij sprake kan zijn van belangenverstrengeling.